SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO ROKU 1970

 23.08.2016

V roku 1971 bola ukončená výstavba miestneho vodovodu. Prvýkrát v histórii obce bol organizovaný maškarný ples. ...

 • V roku 1971 bola ukončená výstavba miestneho vodovodu. Prvýkrát v histórii obce bol organizovaný maškarný ples. V dňoch 26. a 27. novembra sa konali voľby do národných výborov a všetkých zastupiteľských orgánov. V tomto roku mala naša obec 651 obyvateľov. 
 • V roku 1974 bola vystavaná požiarna zbrojnica. V tomto roku bola aj vytvorená kuchyňa v kultúrno – správnej budove, ktorá slúžila občanom pri usporiadaní rôznych udalostí (najmä pri svadbách). 10. februára vypukol požiar na farských hospodárskych budovách. V apríli tohto roku sa začala z hygienických dôvodov stavať nová školská budova. 
 • 2. septembra 1975 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo (JRD), ktoré hneď po vyhlásení bolo pričlenené k JRD Javorina v Malcove.
 • 1. mája 1975 bolo vykonané nové číslovanie domov a ostatných objektov. Obec mala v tomto čase 127 očíslovaných objektov. 
 • 1. septembra 1976 bol na novej základnej škole slávnostné otvorený nový školský rok.
 • V roku 1978 vznikol súbor „Snakovčan“. Prihlásilo sa 40 záujemcov vo vekovom zložení od 8 do 50 rokov. Bola to mládež, manželské dvojice, ale aj celé rodiny. Súbor viedli učitelia ZŠ v Snakove manželia Slivkoví. Súbor bol veľmi úspešný , zúčastnil sa viacerých vystúpení a festivalov. Do folklórneho súboru sa stále viac a viac hlásilo ľudí. „Snakovčan“ mal až 70 členov. 
 • V roku 1979 v rekonštruovanej starej budove školy bola zriadená materská škola s celodennou starostlivosťou pre 25 detí.
 • V roku 1983 súbor „Snakovčan“ pripravil 90 minútovú nahrávku pre Československý rozhlas Prešov pod rusínskym názvom „Selo hraje, spivaje i dumy dumaje. 
 • Po nežnej revolúcii v roku 1989 sa väčšina štátnych podnikov sprivatizovala. V roku 1992 sa po prvýkrát objavuje v našej obci nezamestnanosť. Nezamestnaných bolo až 67 ľudí.
 • 1. januára 1993 vznikli 2 samostatné štáty: Česká republika a Slovenská republika. Vyhlásenie republiky prijali občania obce ako fakt bez väčších emócií. 
 • V apríli 1996 bola v obci založená urbárska spoločnosť „Pozemkové spoločenstvo Snakov“. Úlohou spoločnosti bolo chrániť les, regulovať ťažbu, vysádzať voľné rúbaniská, robiť prerezávky a pod. 
 • V tomto roku pre zlé hospodárske výsledky zaniklo družstevné spoločenstvo „Jednota – spotrebné družstvo“. 
 • Na „Rusaľa“ zavítal do našej obce obraz Klokočovskej Panny Márie. 8. septembra sa konala odpustová slávnosť pri kaplnke. Svätú omšu z príležitosti 100. výročia postavenia kaplnky celebroval, biskup gréckokatolíckej diecézy v Prešove, Ján Hirka. V roku 1998 bola zbúraná stará farská budova a začalo sa s výstavbou novej farskej budovy.