SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Základná škola

Kliknite sem pre zobrazenie oficiálnych stránok školy

Adresa:
Základná škola Emila Kubeka Snakov
Snakov č 86

Telefón: +421 54 479 66 97
E-mail:  zssnakov@azet.sk

Riaditeľ ZŠ: PaedDr. Andrej Slivka

Učiteľka:  Mgr. Soňa Šuťáková

Na ZŠ sa vyučujú ročníky 1 – 4 v dvoch triedach.

V ZŠ Emila Kubeka Snakov si žiaci dňa 24. októbra 2016 pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc spoločným čítaním rozprávok a výstavkou kníh.

  • 03.06.2016 MDD žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov oslávili prehliadkou bojovej techniky vo vojenskej základni Prešov.
  • 18.05.2016 Pri príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov sa mohli oboznámiť s výzbrojou účastníkov bojov. ZŠ Emila Kubeka Snakov navštívilo „Múzeum na kolesách“.
  • 02.05.2016 V priestoroch ZŠ Emila Kubeka Snakov sa uskutočnila beseda ÚVZ Bardejov na tému „Hygiena- základ zdravia“.
  • 07.04.2016 V Mesiaci lesov žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov vyčistili lesnú studničku a vyzbierali v jej okolí odpadky.
  • 18.03.2016 Do ZŠ Emila Kubeka Snakov zavítalo divadlo Portál s predstavením „Pyšná princezná“.
  • 31.3.2015 Žiaci navštívili divadelné predstavenie ,,Snehová kráľovná“ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

V šk.r. 2014/2015 školu navštevovalo 33 žiakov.
V šk. r. 2013/2014 školu navštevovalo 31 žiakov.
V šk. r. 2012/2013 školu navštevovalo 36 žiakov.

Rekonštrukcia ZŠ - 2015

Len čo žiaci opustili školu v júni, hneď sa do nej nasťahovali robotníci a začali najskôr búrať potom stavať. V škole boli zbúrané staré a postavené nové soc. zariadenia. Rozšírená chodba, položená nová dlažba a vynovená aj jedna trieda. Zrekonštruovaná kanalizácia a elektroinštalácia.

Modernizácia ZŠ

Do oboch tried ZŠ boli zakúpené interaktívne tabule, z ktorých majú radosť nielen žiaci, ale aj učitelia. Uľahčujú prácu učiteľom a napomáhajú deťom v lepšej interakcii s PC. Triedy boli taktiež vynovené novými školskými lavicami a stoličkami.

Prepožičanie čestného názvu ,,Základná škola Emila Kubeka Snakov“

Na slávnosti pri príležitosti 150. výročia narodenia E. Kubeka sa zrodila myšlienka pomenovať školu po tomto významnom človekovi - rusínskom buditeľovi. Po kladnom vyjadrení Ministerstva školstva SR bol 5.6.2008 o 10,00 hod. z rúk Mgr. Márie Stanislavovej, pracovníčky KŠÚ, poverenej MŠ SR odovzdaný certifikát s prepožičaným čestným názvom pani riaditeľke Mgr. Márií Slivkovej.

 

Slávnosti sa zúčastnili pracovníci KŠÚ z Prešova, riaditelia ZŠ a starostovia z okolitých obci, pán Ivan Bandurič a o. František Dancák, rodičia žiakov základnej školy a príhovorom slávnosť otvoril starosta obce Ing. Ján Bijalko.

Riaditeľka školy Mgr. Slivková vo svojom príhovore oboznámila prítomných o histórií a súčasných úspechoch tunajšej školy. Po prevzatí certifikátu na pódium vystúpili deti s kultúrnym programom.

Žiaci recitovali a spievali v slovenskom, rusínskom i rómskom jazyku. Kultúrny program bol výborne zladený a predvedený, pod jeho scenár a prípravu sa podpísali manželia Slivkoví. Slávnosť ukončila malá recepcia v budove školy.

Zoznam galérií