SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

2.9.2012 – Rekonštrukcia a posviacka kaplnky

 02.09.2012

Rekonštrukčné práce na kaplnke začali minulý rok, kedy boli vymenené okná a dvere, opravená a namaľovaná strecha a čiastočne spravené odvodnenie. Tento rok bolo ukončené odvodnenie, robili sa kompletné práce v interiéri, je spravená vonkajšia fasáda, prevedené klampiarske práce, uložená zámková dlažba. Stavebné práce boli realizované firmou DOD-ART Gerlachov, kde sú zamestnaní a na prácach sa podieľali aj p. Miroslav Fečanin a p. Miroslav Mašľar zo Snakova. Klampiarske práce spravil p. Ján Klimkovský. Okná a dvere dodala firma RIA-PLAST Bardejov /manželia Plaskoňoví/. Dlažbu do interiéru kaplnky v hodnote 384,- € sponzorovala firma KOMAL-/p. Malegová a Ing. Kovalčík/. Rodina Duľova sponzorovala farbu na vonkajšiu fasádu v hodnote 600,- €. Pán Štefan Duľa zrekonštruoval rámy troch obrazov, ktoré sú umiestnené v kaplnke. Pán Ladislav Polščak opravil lavice a vyrobil rám pod obraz. Poďakovanie patrí starostovi obce Ing. Jánovi Bijalkovi, ktorý dohliadal a koordinoval všetky práce. Zásluhu na oprave kaplnky majú aj pracovníci z rómskej komunity, ktorí pracujú na aktivačných prácach a vykonávali všetky pomocné stavebné práce. Poďakovanie patrí aj všetkým rodinám a občanom obce Snakov a všetkým, ktorí prispeli na finančné zbierky, z ktorých bola táto oprava financovaná. Celkové náklady na rekonštrukciu kaplnky činili 14 619,- €.
Rekonštrukčné práce boli ukončené a kaplnka bola slávnostne posvätená v nedeľu 2.9.2012 na odpustovej slávnosti.