•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Základná škola

  Kliknite sem pre zobrazenie oficiálnych stránok školy

Adresa:
Základná škola Emila Kubeka  Snakov
Snakov č 86

Telefón: +421 54 479 66 97
E-mail:  zssnakov@azet.sk

Riaditeľ ZŠ : PaedDr. Andrej Slivka

Učiteľka:  Mgr. Soňa Šuťáková

Na ZŠ sa vyučujú ročníky 1 – 4 v dvoch triedach.

V ZŠ Emila Kubeka Snakov si žiaci dňa 24. októbra 2016 pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc spoločným čítaním rozprávok a výstavkou kníh.

03. 06. 2016
MDD žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov oslávili prehliadkou bojovej techniky vo vojenskej základni Prešov.

18. 05. 2016
Pri príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov sa mohli oboznámiť s výzbrojou účastníkov bojov. ZŠ Emila Kubeka Snakov navštívilo „Múzeum na kolesách“.

02. 05. 2016
V priestoroch ZŠ Emila Kubeka Snakov  sa uskutočnila beseda
ÚVZ Bardejov na tému „Hygiena- základ zdravia“.

07. 04. 2016
V Mesiaci lesov žiaci ZŠ Emila Kubeka Snakov vyčistili lesnú studničku a vyzbierali v jej okolí odpadky.

18. 03. 2016
Do ZŠ Emila Kubeka Snakov zavítalo divadlo Portál s predstavením „Pyšná princezná“.


Rekonštrukcia ZŠ - 2015

Len čo žiaci opustili školu v júni, hneď sa do nej nasťahovali robotníci a začali najskôr búrať potom stavať. V škole boli zbúrané staré a postavené nové soc. zariadenia. Rozšírená chodba, položená nová dlažba a vynovená aj jedna trieda. Zrekonštruovaná kanalizácia a elektroinštalácia.

V šk.r. 2014/2015 školu navštevovalo 33 žiakov.
V šk. r. 2013/2014 školu navštevovalo 31 žiakov.
V šk. r. 2012/2013 školu navštevovalo 36 žiakov.

R 2015

Dňa 31.3.2015 žiaci navštívili divadelné predstavenie ,,Snehová kráľovná“ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.


Modernizácia ZŠ

Do oboch tried ZŠ boli zakúpené interaktívne tabule, z ktorých majú radosť nielen žiaci, ale aj učitelia. Uľahčujú prácu učiteľom a napomáhajú deťom v lepšej interakcii s PC. Triedy boli taktiež vynovené novými školskými lavicami a stoličkami.

Rok 2009

Prepožičanie čestného názvu ,,Základná škola Emila Kubeka Snakov“

Na slávnosti pri príležitosti 150. výročia narodenia E. Kubeka sa zrodila myšlienka pomenovať školu po tomto významnom človekovi - rusínskom buditeľovi. Po kladnom vyjadrení Ministerstva školstva SR bol 5.6.2008 o 10,00 hod. z rúk Mgr. Márie Stanislavovej, pracovníčky KŠÚ, poverenej MŠ SR odovzdaný certifikát s prepožičaným čestným názvom pani riaditeľke Mgr. Márií Slivkovej.

Slávnosti sa zúčastnili pracovníci KŠÚ z Prešova, riaditelia ZŠ a starostovia z okolitých obci, pán Ivan Bandurič a o. František Dancák, rodičia žiakov základnej školy a príhovorom slávnosť otvoril starosta obce Ing. Ján Bijalko.

Riaditeľka školy Mgr. Slivková vo svojom príhovore oboznámila prítomných o histórií a súčasných úspechoch tunajšej školy. Po prevzatí certifikátu na pódium vystúpili deti s kultúrnym programom.

Žiaci recitovali a spievali v slovenskom, rusínskom i rómskom jazyku. Kultúrny program bol výborne zladený a predvedený, pod jeho scenár a prípravu sa podpísali manželia Slivkoví. Slávnosť ukončila malá recepcia v budove školy.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Snakov
Počasie Snakov - Svieti.com