•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výročná schôdza urbariatu 30.12.2016

 30.11.2016

Pozemkové  spoločenstvo  SNAKOV,   086 06  p.  Malcov

P O Z V Á N K A .

      Výbor Pozemkové spoločenstva Snakov, v zmysle § 14 Zákona č.  97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, týmto Vás pozýva na schôdzu zhromaždenia pozemkového spoločenstva,  ktoré sa uskutoční 30.12.2016 o 17.00 hod v sále kultúrneho domu v Snakove.

     Program zhromaždenia:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva Snakov v roku 2016.
 3. Správa odborného lesného hospodára.
 4. Diskusia.
 5. Záver.

      Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

     Bližšie informácie na telefóne 0905895856.

V Snakove 30.11.2016

                                                                                                          Slávko Čižmár

                                                                                                          predseda spol.            

  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 16:00
  Štvrtok: 08:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Snakov
  Počasie Snakov - Svieti.com