•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Gréckokatolícka cirkev

Adresa:
Gréckokatolícky farský úrad
Snakov č.d. 55
086 06 p. Malcov

Telefón:+421 54 479 61 26

Chrám zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky , postavený v roku 1843. Národná kultúrna pamiatka. Kaplnka zasvätená Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, postavená v roku 1895. Viac informácií v kapitole história obce. Farská budova postavená v roku 2005.

Zoznam kňazov, ktorí pôsobili v Snakove od roku 1817
Meno a priezvisko - Rok pôsebnia

 1. Michal Molčani - 1817-1864
 2. Viktor Ilkovič - 1864-1869
 3. Štefan Molčani - 1869 - 1885
 4. Emil Kubek - 1885-1904
 5. Štefan Molčani - 1904-1912
 6. Kornelij Rokycký - 1913-1921
 7. Štefan Beskid - 1921-1927
 8. Jozef Molčan - 1927-1946
 9. Michal Čižmár - 1949-1966
 10. Jozef Molčan - 1967-1973
 11. Igor Zimovčák - 2003-2005
 12. Pavol Chanáth - 2005-2014
 13. PaeDr. Slavomír Zahorjan Rok pôsobenia - 2014-

Zoznam kňazov, ktorí zastupovali farnosť Snakov
Meno a priezvisko - Rok pôsebenia

 1. František Dancák - 1966,1974-1979
 2. František Ivanko - 1979-1984
 3. Vladimír Dráb - 1984-1995
 4. Štefan Pacák - 1995-1996
 5. Peter Hasara - 1996-1997
 6. Martin Zlacký - 1997-2003

2.9.2012 – Rekonštrukcia a posviacka kaplnky

 02.09.2012

Rekonštrukčné práce na kaplnke začali minulý rok, kedy boli vymenené okná a dvere, opravená a namaľovaná strecha a čiastočne spravené odvodnenie. Tento rok bolo ukončené odvodnenie, robili sa kompletné práce v interiéri, je spravená vonkajšia fasáda, prevedené klampiarske práce, uložená zámková dlažba. Stavebné práce boli realizované firmou DOD-ART Gerlachov, kde sú zamestnaní a na prácach sa podieľali aj p. Miroslav Fečanin a p. Miroslav Mašľar zo Snakova. Klampiarske práce spravil p. Ján Klimkovský. Okná a dvere dodala firma RIA-PLAST Bardejov /manželia Plaskoňoví/. Dlažbu do interiéru kaplnky v hodnote 384,- € sponzorovala firma KOMAL-/p. Malegová a Ing. Kovalčík/. Rodina Duľova sponzorovala farbu na vonkajšiu fasádu v hodnote 600,- €. Pán Štefan Duľa zrekonštruoval rámy troch obrazov, ktoré sú umiestnené v kaplnke. Pán Ladislav Polščak opravil lavice a vyrobil rám pod obraz. Poďakovanie patrí starostovi obce Ing. Jánovi Bijalkovi, ktorý dohliadal a koordinoval všetky práce. Zásluhu na oprave kaplnky majú aj pracovníci z rómskej komunity, ktorí pracujú na aktivačných prácach a vykonávali všetky pomocné stavebné práce. Poďakovanie patrí aj všetkým rodinám a občanom obce Snakov a všetkým, ktorí prispeli na finančné zbierky, z ktorých bola táto oprava financovaná. Celkové náklady na rekonštrukciu kaplnky činili 14 619,- €.
Rekonštrukčné práce boli ukončené a kaplnka bola slávnostne posvätená v nedeľu 2.9.2012 na odpustovej slávnosti. 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Snakov
Počasie Snakov - Svieti.com