•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
stravenky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
1171.54 €
školské pomôcky HN Dod.: Feba Projekt s.r.o
49.80 €
kancelárske potreby Dod.: Feba Projekt s.r.o
51.69 €
betónový poter- denný stacionár Dod.: Jaroslav Jakubašek
1754.40 €
školské pomôcky HN Dod.: Feba Projekt s.r.o
564.40 €
obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
materiál - údržba cesty Dod.: GretatransSlovakia s.r.o
319.50 €
všeobecný materiál - MOS Dod.: Agro Ostrov s.r.o
383.68 €
stavebné práce - denný stacionár Dod.: Miroslav Fečanin
2837.90 €
predplatné časopisu Dod.: Raabe s.r.o
119.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
349.91 €
zateplenie ZŠ Dod.: DOD-ART s.r.o.
14696.01 €
čistiace prostriedky ZŠ Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
343.75 €
telefónny účet OcÚ,TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
40.23 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
159.36 €
tlakový reproduktor Dod.: JUNO DS s.r.o
64.94 €
stavebný materiál - denný stacionár Dod.: Komal s.r.o
920.44 €
predplatné časopisu Dod.: Aitec s.r.o
18.80 €
údržba ZŠ Dod.: I.K.C. Slovakia s.r.o.
1704.00 €
vypracovanie projektu Dod.: Projekt Real s.r.o.
2980.00 €
vypracovanie projektu Dod.: Projekt Real s.r.o.
500.00 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
1.21 €
reťaz na stihl Dod.: DuoTech BK s.r.o
128.12 €
internet OcÚ, MŠ Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
materiál - údržba cesty Dod.: GretatransSlovakia s.r.o
320.88 €
materiál - údržba cesty Dod.: GretatransSlovakia s.r.o
306.04 €
vývoz nebez.odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
495.66 €
lešenie - ZŠ Dod.: HOOK Slovakia s.r.o.
1302.48 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ , MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
29.59 €
čistiace prostriedky ZŠ Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
200.03 €
stavebné práce ,,denný stacionár" Dod.: PPHU Smacki
6900.00 €
spracovanie dokumentácie Dod.: Jozef Choma
144.00 €
prac.náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
397.13 €
údržba PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
16.80 €
nedostatočné obsadenie autobusov Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
prac.náradie Dod.: DuoTech BK s.r.o
53.80 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
-24.19 €
technické vybavenie DHZ Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
230.30 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
34.07 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.43 €
technické vybavenie DHZ Dod.: Bestsports s.r.o
299.84 €
internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
stavebné práce ,,denný stacionár" Dod.: Miroslav Mašlár
1890.95 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
233.00 €
elektrická energia MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
380.00 €
elektrická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
220.00 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
147.11 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ. MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
29.59 €
prac.náradie - údržba Dod.: DuoTech BK s.r.o
138.60 €
vývoz nebez. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
333.23 €
betón - ,,denný stacionár" Dod.: VK Group s.r.o
258.38 €
skrinky do MŠ Dod.: NOMIland s.r.o
881.80 €
technické vybavenie DHZ Dod.: Pyrotex s.r.o
353.52 €
prac.náradie MOS Dod.: Agro Ostrov s.r.o
386.51 €
tlačivá ZŠ Dod.: ŠEVT a.s
43.85 €
nedostatočné obsadenie autobusov Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
spracovanie dokumentácie Dod.: Fura s.r.o.
12.00 €
plastový riad Dod.: Feba Projekt s.r.o
70.40 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
prac.odev MOS Dod.: Statex s.r.o
365.47 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
159.29 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.30 €
stavebné práce ,,denný stacionár" Dod.: Miroslav Mašlár
3389.83 €
internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
odborná literatúra ZŠ Dod.: Pamiko s.r.o
15.00 €
plastové okná -denný stacionár Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST
2503.00 €
vývoz nebez. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.14 €
betón - ,,denný stacionár" Dod.: VK BETÓN s.r.o
654.00 €
ihlič. drevo Dod.: Lespol-OLH s.r.o
1169.20 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ. MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
34.49 €
servis PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
323.20 €
prac.náradie - údržba Dod.: DuoTech BK s.r.o
69.80 €
tlačiva MŠ Dod.: ŠEVT a.s
14.06 €
preprava žiakov ZŠ Dod.: FOIL -Jozef Foľta
406.80 €
stavebný materiál ,,denný stacionár" Dod.: Komal s.r.o
3327.59 €
prac.náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
418.39 €
betón - ,,denný stacinár" Dod.: VK BETÓN s.r.o
601.30 €
vodné Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s
125.76 €
preprava žiakov MŠ Dod.: Vladimír Benka-Rybár
132.00 €
nedostatočné obsadenie autobusov Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
plyn ŠJ Dod.: Probugas a.s
119.40 €
školské potreby ZŠ Dod.: Aitec s.r.o
26.40 €
rezivo ,,denný stacionár" Dod.: Metské lesy SR s.r.o
396.00 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
dovoz dreva Dod.: Milan Jankiv MEKADO
84.00 €
servis PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
58.00 €
divadelné predstavenie Dod.: Divadlo A. Duchnoviča
550.00 €
stravné lístky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
1035.54 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
155.56 €
školské potreby MŠ Dod.: Aitec s.r.o
12.90 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.05 €
spracovanie dokumentácie Dod.: Jozef Choma
72.00 €
školské potreby MŠ Dod.: Slovenská pošta a.s
3.60 €
internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
úprava terénu Dod.: Rastislav Legnavský
372.60 €
betón - ,,denný stacinár" Dod.: VK BETÓN s.r.o
1035.00 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ. MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
36.24 €
vývoz nebez. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
331.94 €
uhlie OcÚ Dod.: František Kundra PALIVÁ
786.60 €
uhlie MŠ, OcÚ Dod.: František Kundra PALIVÁ
2366.64 €
prac.náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
434.95 €
poistka Dod.: Prometeus -SL s.r.o
60.12 €
palivové drevo Dod.: Metské lesy SR s.r.o
432.00 €
internet Dod.: GHP connection s.r.o.
25.00 €
tóner do tlačiarne Dod.: Patrik Cubjak - TAI
36.00 €
zemné práce ,,Denný stacionár" Dod.: Milan Špirko
1214.00 €
altánok MŠ Dod.: Doorstone
1519.00 €
nedostatočné obsadenie autobusov Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
prenájom telocvične Dod.: Obec Malcov
120.00 €
inštalácia PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
1157.88 €
elektrická energia OcÚ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
86.00 €
elektrická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
168.00 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
174.82 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
412.37 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
oslava Dňa učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión
135.25 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
16.00 €
poplatok za internet OcÚ, MŠ Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet OcÚ. MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
36.08 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
333.83 €
vývoz nebez. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
školské potreby MŠ Dod.: Raabe s.r.o
90.78 €
prac.náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
523.55 €
spracovanie dokumentácie Dod.: Fura s.r.o.
12.00 €
vypracovanie projekt. dokum. Dod.: Projekt Real s.r.o.
2900.00 €
nedostatočné obsadenie autobusov Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
uhlie ZŠ Dod.: František Kundra PALIVÁ
3427.20 €
elektrická energia OcÚ, VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
214.08 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
Vývoz fekálií ZŠ Dod.: PD Javorina
288.00 €
vývoz kom. odpadu VKK Dod.: Fura s.r.o.
207.42 €
poplatok za internet OcÚ, MŠ Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
vývoz nebez.. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz kom. odpadu Dod.: Fura s.r.o.
495.95 €
telefónny účet Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet Dod.: T-Com Telekom a.s
35.88 €
údržba prístrojov Dod.: DuoTech BK s.r.o
55.86 €
montáž svietidla Dod.: Lukáš Maník LUKY
125.40 €
preprava žiakov Dod.: FOIL -Jozef Foľta
187.20 €
žalúzie na okná Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST
40.15 €
odmeny umelcom Dod.: Slovgram
38.50 €
tóner Dod.: BardComp s.r.o
15.00 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
uhlie Dod.: František Kundra PALIVÁ
619.92 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
248.94 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
-33.96 €
knihy do Obecnej knižnice Dod.: Knihy pre každého
239.58 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
osvedčenie Dod.: ŠEVT a.s
9.80 €
školské potreby MŠ HN Dod.: Feba Projekt s.r.o
99.60 €
školské potreby ZŠ HN Dod.: Feba Projekt s.r.o
161.16 €
vývoz fekálií Dod.: PD Javorina
72.00 €
odhŕňanie snehu Dod.: Ján Mihalčin
300.00 €
stravné lístky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
1715.54 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
33.29 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
školské potreby ZŠ HN Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o
122.90 €
školské potreby ZŠ HN Dod.: Aitec s.r.o
144.10 €
školské potreby ZŠ HN Dod.: PhDr.A.Oslancová Albion Books
136.80 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.63 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
služby Dod.: OK Soft s.r.o
55.20 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.10 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
364.03 €
elektrická energia MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
397.00 €
elektrická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
302.00 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
509.00 €
služby Dod.: SOZA
14.28 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
30.72 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
1088.35 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.63 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
316.52 €
plastový riad Dod.: Feba Projekt s.r.o
120.24 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
1189.20 €
spracovanie dokumentácie Dod.: Fura s.r.o.
14.40 €
predplatné časopisu Dod.: Juris-DAT-M.Madlen
25.00 €
u Dod.: František Kundra PALIVÁ
585.96 €
elektrická energia ZŠ - výučtovanie Dod.: Východoslovenská energetika a.s
60.56 €
elektrická energia MŠ - výučtovanie Dod.: Východoslovenská energetika a.s
-174.24 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
83.14 €
vybavenie MŠ Dod.: NOMIland s.r.o
208.00 €
čistiace prostriedky Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
181.08 €
školské pomôcky MŠ Dod.: Raabe s.r.o
91.73 €
údržba prístrojov Dod.: Patrik Cubjak - TAI
17.80 €
údržba prístrojov Dod.: BardComp s.r.o
25.00 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
stravné lístky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
695.54 €
služby - informácie o dotáciach Dod.: Samnet
32.86 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.07 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.60 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
333.33 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
29.59 €
služby Dod.: Prima banka Slovensko a.s
47.75 €
vodné Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s
154.06 €
makadam Dod.: František Kundra PALIVÁ
70.49 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
spracovanie dokumentácie Dod.: Jozef Choma
72.00 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
plyn Dod.: Probugas a.s
119.40 €
pracovný odev a obuv MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
844.86 €
pracovné náradie MOS Dod.: Agro Ostrov s.r.o
288.44 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
265.91 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
hračky do MŠ Dod.: Dráčik DIVI s.r.o
194.00 €
elektrorinš. materiál Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o
114.30 €
odhŕňanie snehu Dod.: Obec Malcov
22.50 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
31.32 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.73 €
obecné noviny Dod.: Inprost s.r.o
67.60 €
školské pomôcky ZŠ Dod.: Viera Pechová
8.00 €
publikácia MŠ Dod.: Slovenská pošta a.s
7.20 €
prevedené práce strojom Dod.: Lukáš Maník LUKY
90.00 €
uhlie Dod.: František Kundra PALIVÁ
1455.06 €
tóner do tlačiarní Dod.: Ledum Kamara SK
73.56 €
pracovné náradie ŠJ Dod.: Gastro Galaxi
83.82 €
certifikát Dod.: Disin a.s
32.40 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
821.47 €
makadam Dod.: František Kundra PALIVÁ
71.71 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
publikácia MŠ Dod.: Raabe s.r.o
90.78 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
241.25 €
vývoz komunálneho odpadu VKK Dod.: Fura s.r.o.
204.39 €
prepravné služby Dod.: Milan Jankiv MEKADO
84.00 €
virtuálna knižnica Dod.: Komenský s.r.o
39.89 €
tóner do tlačiarní Dod.: BardComp s.r.o
31.90 €
tenisové stoly Dod.: Internet Mall Slovakia s.r.o
230.45 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
pracovné náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
396.62 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
196.00 €
Elektická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
434.00 €
Elektická energia MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
218.00 €
vývoz fekalií Dod.: PD Javorina
180.00 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
30.60 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
334.33 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
palivové drevo ZŠ Dod.: Metské lesy SR s.r.o
432.00 €
pracovný odev a obuv MOS Dod.: Statex s.r.o
1070.16 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
179.76 €
nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
detské ihrisko MŠ Dod.: Playsystem s.r.o
6098.40 €
servis PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
19.80 €
servis PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
19.80 €
prepravné služby Dod.: Stanislav Chomjak DELTA TOUR
48.00 €
spracovanie hláseni o vzniku odpadu Dod.: Fura s.r.o.
14.40 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
210.01 €
servis PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
277.80 €
vývoz komunálneho odpadu VKK Dod.: Fura s.r.o.
185.30 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.08 €
školské pomôcky MŠ Dod.: Feba Projekt s.r.o
20.86 €
prepravné služby Dod.: Vladimír Benka-Rybár
150.00 €
vývoz fekalií Dod.: PD Javorina
108.00 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
35.59 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
497.15 €
doména a webhosting Dod.: WEBEX media s.r.o
84.90 €
stravné lístky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
1039.54 €
Vodné MŠ ZŠ,OcÚ Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s
94.32 €
lampa Dod.: BardComp s.r.o
165.00 €
dokumentácia Dod.: Jozef Choma
120.00 €
školské pomôcky MŠ Dod.: NOMIland s.r.o
47.11 €
údržba prac. náradia a zariadení Dod.: DuoTech BK s.r.o
51.70 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
školské pomôcky - deti vHN MŠ Dod.: Feba Projekt s.r.o
99.60 €
školské pomôcky - deti vHN ZŠ Dod.: Feba Projekt s.r.o
564.40 €
elektrikársky materiál a práce ZŠ Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o
185.17 €
predplatné časopisu pre ZŠ Dod.: ŠEVT a.s
77.00 €
pracovné náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
1200.71 €
zriadenie webovej aplikácie Dod.: WEBEX media s.r.o
414.00 €
stavebné práce pri MŠ Dod.: Matúš Keselica
966.00 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
189.30 €
predplatné časopisu pre MŠ Dod.: Raabe s.r.o
90.68 €
servis PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
16.80 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
13.00 €
práce strojom CAT Dod.: Ivan Rohaľ
270.00 €
predplatné časopisu pre MŠ Dod.: Slovenská pošta a.s
66.08 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
auditorské služby Dod.: Ing.Mária Pochová POMART
696.00 €
Uhlie Dod.: František Kundra PALIVÁ
5064.82 €
nábytok do MŠ Dod.: NOMIland s.r.o
143.00 €
licencia Dod.: Viera Pechová
45.00 €
školské učebnice Dod.: Aitec s.r.o
36.96 €
čistiace a hygienické potreby ZŠ Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
258.10 €
Vodoinštalatérske práce v ZŠ Dod.: Marián Hopko - HOPO
211.99 €
predplatné časopisu pre MŠ Dod.: Raabe s.r.o
9.00 €
predplatné časopisu ZŠ Dod.: Raabe s.r.o
119.00 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.47 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
29.59 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
výmena okien ZŠ Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST
5198.30 €
servis PC a kopirovacieho stroja Dod.: Patrik Cubjak - TAI
111.20 €
trička OZ Dod.: JULO SK s.r.o
18.00 €
hygienické potreby Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
274.07 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.53 €
maliarske práce vZŠ Dod.: Adrián Bučko
1148.02 €
práce strojom CAT Dod.: Ivan Rohaľ
168.00 €
práce strojom CAT Dod.: Ivan Rohaľ
168.00 €
stolárske práce Dod.: Ladislav Polščák
700.00 €
plyn ŠJ Dod.: Probugas a.s
119.40 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
186.98 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.06 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
29.59 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
196.00 €
Elektická energia MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
218.00 €
Elektická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
434.00 €
servis požiarnej techniky Dod.: Ľuboš Bilišňanský SEPO
206.40 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
334.23 €
stavebné práce Dod.: Andrej Kocúr
1170.50 €
stavebné práce Dod.: Andrej Kocúr
1170.50 €
Úprava terénu Dod.: Rastislav Legnavský
222.00 €
Geometrický plán Dod.: Jaroslav Trudič Geo TaT
627.00 €
pracovné náradie MOS Dod.: Agro Ostrov s.r.o
213.08 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
natretie strechy Dod.: KOSINA
954.50 €
Spracovanie dokumentácie Dod.: Jozef Choma
60.00 €
spracovanie hláseni o vzniku odpadu Dod.: Fura s.r.o.
14.40 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
161.77 €
okná ZŠ Dod.: Andrea Plaskoňová RIA PLAST
8964.00 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
servis Dod.: GHP connection s.r.o.
11.00 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
1207.40 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.08 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
tlačivá Dod.: Feba Projekt s.r.o
35.44 €
údržba prac. náradia a zariadení Dod.: DuoTech BK s.r.o
181.74 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
35.99 €
Stravné lístky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
975.54 €
tlačivá Dod.: ŠEVT a.s
8.33 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.83 €
prepravné služby Dod.: Vladimír Benka-Rybár
60.00 €
Vodné MŠ ZŠ Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s
271.96 €
prepravné služby Dod.: FOIL -Jozef Foľta
247.20 €
pracovný odev MOS Dod.: Statex s.r.o
965.93 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
243.00 €
prevoz dreva Dod.: Milan Jankiv MEKADO
72.00 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
trička OZ Dod.: JULO SK s.r.o
90.00 €
tlačivá Dod.: ŠEVT a.s
53.62 €
dovoz štrku Dod.: Rastislav Legnavský
625.00 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
78.76 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
záhradný stan Dod.: Genox s.r.o
506.73 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.03 €
oceľová rúra Dod.: Ján Bľanda - Unikov
204.64 €
hygienické potreby Dod.: Feba Projekt s.r.o
24.89 €
palivové drevo ZŠ Dod.: Metské lesy SR s.r.o
432.00 €
prepravné služby Dod.: Stanislav Chomjak DELTA TOUR
48.00 €
autobusová preprava Dod.: FOIL -Jozef Foľta
175.20 €
predplatné časopisu pre MŠ Dod.: Slovenská pošta a.s
3.60 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
30.12 €
predplatné časopisu pre MŠ Dod.: Slovenská pošta a.s
6.75 €
svietidlo Dod.: VEREX - ELTO a.s
673.51 €
snem ZMOS Dod.: Regionálne združenie miest a obcí šariša
47.70 €
náradie pre DHZ Dod.: Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o
667.80 €
betón Dod.: VK BETÓN s.r.o
472.67 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
333.43 €
náradie pre DHZ Dod.: Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém
131.00 €
náradie pre DHZ Dod.: Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o
235.92 €
folklórny festival Dod.: Simona Potomova - SIPO
500.00 €
pracovné náradie MOS Dod.: Dom-Byt-Záhrada s.r.o
434.47 €
pracovné náradie MOS Dod.: Vladimír Kazimír - HOBBY
497.69 €
prepravné služby Dod.: SAD Humenné a.s
132.20 €
Vystúpenie folk. súboru Dod.: Poddukelské osv. stredisko
500.00 €
Ozvučenie slávnosti Dod.: Ing. Jana Vargová
250.00 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
225.98 €
plastový riad - festival Dod.: Feba Projekt s.r.o
46.37 €
materiál Dod.: GretatransSlovakia s.r.o
286.15 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
práce pri MŠ Dod.: Ivan Rohaľ
84.00 €
publikácia MŠ Dod.: Raabe s.r.o
136.50 €
práca pri MŠ Dod.: Rastislav Legnavský
1868.40 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
vývoz komunálneho odpadu VKK Dod.: Fura s.r.o.
142.35 €
materiál Dod.: GretatransSlovakia s.r.o
287.09 €
pracovné náradie MOS Dod.: Ján Bľanda - Unikov
135.20 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.32 €
nákup kontajnerov Dod.: MEVA -SK
1642.80 €
posedenie Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión
58.64 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
30.13 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
196.00 €
Elektická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
218.00 €
Elektická energia MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
434.00 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
333.83 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
23.00 €
pracovné náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
662.03 €
Geometrický plán Dod.: Ing. Jaroslav Šuťák
207.00 €
zapojenie sporáka Dod.: Peter Špik
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu VKK Dod.: Fura s.r.o.
158.84 €
predplatné časopisu pre ZŠ Dod.: Pamiko s.r.o
15.00 €
plyn ŠJ Dod.: Probugas a.s
119.40 €
sporák ŠJ Dod.: Okay Slovakia s.r.o
936.30 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
214.63 €
struna do kosačky Dod.: Viktoŕia Hamor
91.20 €
spracovanie hláseni o vzniku odpadu Dod.: Fura s.r.o.
14.40 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
352.08 €
vývoz fekalií Dod.: PD Javorina
252.00 €
tóner do tlačiarní Dod.: BardComp s.r.o
19.90 €
telefónny účet OcÚ Dod.: T-Com Telekom a.s
31.21 €
tóner do tlačiarní Dod.: Ledum Kamara SK
33.02 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
Vodné Ocú Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s
28.30 €
nákup kníh - OK Dod.: Libri s.r.o
189.56 €
nákup kníh - OK Dod.: Libri s.r.o
26.94 €
Stravné lístky Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
1103.54 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
30.00 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
495.51 €
školské pomôcky MŠ Dod.: SB Wood s.r.o
118.61 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.20 €
odmeny umelcom - VR Dod.: Slovgram
38.50 €
Vodné MŠ ZŠ Dod.: Východoslov. vodar. spol. a.s
161.92 €
pracovné náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
1084.82 €
pracovné náradie MOS Dod.: Dom-Byt-Záhrada s.r.o
89.44 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
školské pomôcky MŠ Dod.: Kotulič Peter
45.00 €
tóner do tlačiarní Dod.: Ledum Kamara SK
168.68 €
pracovný odev a obuv MOS Dod.: Statex s.r.o
124.99 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
32.39 €
telefónny účet TSP Dod.: O2 Slovakia s.r.o
20.23 €
plastové nádoby Dod.: MEVA -SK
238.80 €
palivové drevo ZŠ Dod.: Pozemkové spoločenstvo Snakov
400.00 €
odhŕňanie snehu Dod.: Knihy pre každého
100.00 €
telefónny účet OcÚ Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
29.72 €
telefónny účet ZŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
15.59 €
školské pomôcky - deti vHN MŠ Dod.: Aitec s.r.o
283.00 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
332.24 €
školské pomôcky - deti vHN ZŠ Dod.: Aitec s.r.o
231.66 €
školské pomôcky - deti vHN ZŠ Dod.: Feba Projekt s.r.o
198.94 €
interierové vybavenie ZŠ Dod.: B2B Partner s.r.o
373.20 €
školské pomôcky - deti vHN ZŠ Dod.: PhDr.A.Oslancová Albion Books
83.40 €
školské pomôcky - deti vHN ZŠ Dod.: Orbis Pictus Istropolitana s.r.o
83.60 €
školské pomôcky - deti vHN Dod.: Feba Projekt s.r.o
49.80 €
telefónny účet Dod.: T-Com Telekom a.s
15.02 €
pracovné náradie MOS Dod.: Komal s.r.o
1107.97 €
nákup PC -ZŠ Dod.: Patrik Cubjak - TAI
299.40 €
autorská odmena Dod.: SOZA
14.28 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
Geometrický plán Dod.: Ing. Jaroslav Šuťák
427.00 €
telefónny účet Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.48 €
Elektická energia ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
434.00 €
Elektická energia MŠ Dod.: Východoslovenská energetika a.s
218.00 €
Elektická energia OcÚ , VO Dod.: Východoslovenská energetika a.s
848.00 €
telefónny účet OcÚ, MŠ Dod.: T-Com Telekom a.s
30.88 €
poplatok za internet Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
elektrikársky materiál- údržba VO Dod.: Elektromont J.M.P. s.r.o
38.64 €
poskytnutie licencie na software Dod.: OK Soft s.r.o
55.20 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: Fura s.r.o.
24.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Fura s.r.o.
33.53 €
plastový riad - zabíjačka Dod.: Feba Projekt s.r.o
118.20 €
tlač harmonogramu vývozu odpadu Dod.: Fura s.r.o.
43.20 €
Nedostatočné obsadenie autobusu Dod.: SAD Prešov a.s
108.35 €
Údržba PC Dod.: Patrik Cubjak - TAI
44.40 €
predplatné časopisu pre ZŠ Dod.: Juris-DAT-M.Madlen
23.00 €
zátky na operadla škol. stoličiek Dod.: Učebné pomôcky s.r.o
37.20 €
spracovanie hláseni o vzniku odpadu Dod.: Fura s.r.o.
14.40 €
čistiace prostriedky Dod.: Dušan Fecko - Predajňa u Fecka
97.47 €
Kancelárske potreby Dod.: Feba Projekt s.r.o
25.50 €
Vyučtovanie dodávky elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s
669.67 €
Vyučtovanie dodávky elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s
-2.16 €
Výučtovanie dodávky elektriny Odb.: Obec Snakov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s
192.10 €
Spracovanie dokumentácie Odb.: Obec Snakov
Dod.: Jozef Choma
60.00 €
Uhlie Odb.: Obec Snakov
Dod.: Paliva a stavebniny a.s
756.72 €
poplatok za internet Odb.: Obec Snakov
Dod.: GHP connection s.r.o.
20.09 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Snakov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s
20.00 €
Reflexné vesty pre MŠ Odb.: Obec Snakov
Dod.: Idsys s.r.o
58.75 €
Stravné lístky Odb.: Obec Snakov
Dod.: Le Cheque Dejeuner s.r.o
1039.54 €
telefónny účet Odb.: Obec Snakov
Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.23 €
zasielanie informácií o dotáciach Odb.: Obec Snakov
Dod.: Samnet
32.86 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 16:00
  Štvrtok: 08:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Snakov
  Počasie Snakov - Svieti.com